Szkolenia zamknięte z zakresu umiejętności miękkich

O sukcesie firmy na konkurencyjnym rynku coraz częściej decydują umiejętności miękkie pracowników – to one budują atmosferę wysokiej motywacji i efektywnego działania. Treningi i warsztaty to nie tylko podnoszenie kwalifikacji pracowników, ale także najlepszy sposób na budowanie zespołów, rozwiązywanie problemów personalnych i większą integrację pracowników z firmą. Inwestycja w rozwój inteligencji emocjonalnej jest jedną z najlepszych inwestycji w kapitał ludzki.

Wspólnie z Klientem badamy jego wewnętrzne potrzeby i przygotowujemy program szkoleniowy „szyty na miarę”.

Najczęściej proponujemy treningi z zakresu:

  • komunikacja interpersonalna
  • planowanie pracy/wytyczanie celów (zarządzanie czasem)
  • asertywność
  • budowanie motywacji
  • rozwiązywanie konfliktów
  • budowanie zespołów
  • rozmowy zwalniające
  • treningi twórczości

Jesteśmy otwarci na Państwa zapytania i przygotowanie programu również spoza  tej listy.

pracodawca@naj.com.pl