Rafał Ciszewski (Vice President, Business Development, Starcom)

Na mojej drodze zawodowej od początku towarzyszyło mi szczęście. Pierwsze doświadczenia zawodowe ukształtowały moje podejście do biznesu i pracy. Pierwsze doświadczenia to był kontakt z życzliwymi ludźmi z Naj, z ich rzetelnością i zaangażowaniem w projekt. Dziś niektórzy nazywają takie podejście „profesjonalizmem”, dla mnie właściwym słowem jest „szacunek”. Szacunek dla mnie – szukającego pracy i szacunek dla przyszłego pracodawcy. Do dziś darzę firmę NAj wielkim szacunkiem.