Maciej Piórko (HR Manager, Grupa ITI)

Lubię pracować z Naj, ponieważ oprócz dobrych kandydatów, otrzymuję dużo ciekawych obserwacji o branży, innowacyjnych projektach, sukcesach i porażkach biznesowych kandydatów. Innymi słowy to wszystko, co sprawia, że wybór najlepszego kandydata bywa nieco trudniejszy, ale bardziej trafny. Dziękuję za kreatywność, która nigdy nie wykraczała jednak poza granice etyki i dobrego smaku.