Liliana Major-Machnacka (Development Manager, IKEA)

Naj to była moja pierwsza praca i trafiłam do zespołu, który pracował nad różnymi narzędziami HR-owymi, co było w tamtym czasie dosyć pionierskim przedsięwzięciem. W Polsce nie było know-how i Naj jako jedna z pierwszych firm podjęła się zadania stworzenia lokalnie dopasowanych narzędzi diagnozy potencjału.