Janusz Stańczyk (Business Development Manager, 3M)

Jestem bardzo wdzięczny firmie NAJ International za okazane mi zaufanie podczas prowadzonego projektu.