Ewa Dyc (Dyrektor ds Zasobów Ludzkich, Vision Express SP)

Pracowałam w Naju w latach dziewięćdziesiątych, kiedy rynek pracy był jeszcze dość młody. Zdobyłam tutaj cały warsztat pracy z ludźmi i dla ludzi. Wpoiłam sobie zasadę uczciwości i bycia fair zarówno wobec kandydatów, jak i klientów. Nauczyłam się słuchania ludzi i bycia dla nich wsparciem.