Danuta Dąbrowska (CFO Board Member, Pandora Jewelery)

W 1997 roku NAJ prowadził projekt rekrutacyjny dla firmy Ericsson i wówczas zaproponowano mi w nim udział. Pomimo, że nie miałam doświadczenia we wszystkich obszarach, dostrzeżono we mnie potencjał do objęcia stanowiska Finance Manager. Spotkania z Konsultantem miały charakter bardzo spersonalizowany, nie dotyczyły tylko doświadczenia, ale i innych sfer życia, a to było dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza, że miałam podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą mojej przyszłej kariery zawodowej. W efekcie tych rozmów zgodziłam się przyjąć ofertę i z pewnością można stwierdzić, że ten krok miał olbrzymi wpływ na moją dalszą karierę – przez kolejne lata zdobywałam doświadczenie, pokonywałam kolejne szczeble i obejmowałam coraz to wyższe stanowiska. Obecnie zajmuje stanowisko CFO, Board Member CEE w  Pandora Jewelry CEE. Jestem wdzięczna firmie Naj, że udało się namówić mnie do podjęcia tego wyzwania.