Bartosz Browarski (Senior Private Banker)

W profesjonalny sposób zostałem za rękę przeprowadzony przez cały proces rekrutacji. Dziękuję za pomoc w otwarciu kolejnych drzwi zawodowego życia.