Adam Opaliński (Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Kapitałowej Dalkia Polska)

Poznałem François NAIL jesienią 1996 roku. François był pierwszym konsultantem zewnętrznym z którym pracowałem. Współpracując z Nim uczyłem się  współpracy z firmami zewnętrznymi, w obszarze headhuntingu i w innych dziedzinach.