Historia

Firma NAJ International została zarejestrowana 22 sierpnia 1991 roku w Warszawie jako spółka doradztwa personalnego.

Można powiedzieć, że idea firmy powstała poniekąd dzięki studentom filologii romańskiej. Francois Nail – założyciel firmy – po pracy w Ambasadzie Francuskiej wykładał marketing na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów mówiących po francusku. Tam spotkał się ze zdolnymi studentami, którzy martwili się, że są mało przygotowani, żeby znaleźć pracę w nowych warunkach ekonomii wolnego rynku. To go bardzo zastanowiło, szczególnie, że w ciągu dnia spotykał francuskich biznesmenów, szukających porady w biurze Radcy Handlowego Ambasady Francuskiej. Owi biznesmeni narzekali, że poszukują bez skutku odpowiednich pracowników do przedstawicielstw firm francuskich, które w tamtym czasie masowo zaczęły „wchodzić do Polski”. Na rynku istniały tylko Urzędy Pracy, w których trudno było spotkać kogoś, kto mówił w językach obcych. Stało się jasne, że brakuje istniejących na „zachodzie” firm doradztwa personalnego, do których zwyczajowo zgłaszają się pracodawcy w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników.

Niewielu wierzyło, że przedsięwzięcie to się uda. Młody Francuz w Polsce, z niewielkimi oszczędnościami i bez doświadczenia w rekrutacji oraz bez siwych włosów (właściwych konsultantom na bardziej rozwiniętych rynkach). Ale z wielu stron słyszał: „młodzi ludzie w Polsce są wspaniali, to tutaj i teraz trzeba zrobić”. Więc założył firmę doradztwa personalnego. Standardy rekrutacji podpatrywał u najlepszych we Francji i w innych krajach.

Po dwóch latach istnienia NAJ International miał 30 klientów należących do czołowych firm na świecie ale też wiele zagrażało rozwojowi firmy. W roku 1993 nastąpiło odejście dwóch amerykańskich konsultantów do międzynarodowych konkurentów, którzy właśnie w tym czasie zaczęli także wchodzić na polski rynek.

Pomimo trudności rynek pracy okazał się bardzo atrakcyjnym polem działania, zlecenia rekrutacyjne zaczęły napływać z coraz większej ilości międzynarodowych firm. Zespół NAJ International powiększał się o nowych konsultantów, z których 6 w przyszłości miało zająć stanowiska Dyrektorów Personalnych kilku dużych międzynarodowych firm.

W Polsce, w której nie było Internetu ani telefonów komórkowych i także nie każdy dysponował telefonem stacjonarnym nie łatwo było dotrzeć do kandydatów. Stąd też, na początku to głównie kandydaci odpowiadali na ogłoszenia prasowe, a do sukcesu rekrutacji przyczyniała się dobra treść ogłoszenia i kontakt telegramowy z wybranymi osobami.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Internet i sieci komórkowe zmodyfikowały rynek pracy. Dodatkowo wielu międzynarodowych menedżerów zaczęło powracać do macierzystych krajów a ich miejsce zaczęli zajmować zdolni Polacy wcześniej często zatrudnieni za pośrednictwem NAJ International.

Zmieniły się metody rekrutacji – z masowych kampanii rekrutacyjnych w prasie firma przeszła na kontakt bezpośredni szumnie nazywany head-huntingiem. Powoli stawało się jasne, że na rynku są już osoby, które osiągnęły sukces i same nie myślą o zmianie pracy trzeba je do tej zmiany zachęcić.

W roku 2001 Francois Nail zdecydował, że po niespełna dziesięciu latach zarządzania firmą przyszedł czas aby oddać ster w inne ręce i sam zajął się tworzeniem w Polsce zrębów coachingu – założył firmę dedykowaną Top Executives – RSQ Management.

W roku 2005 firmą zaczęła kierować Ewa Adamczyk – obecny Prezes i Partner Zarządzający.

Ostatnie lata to pasma sukcesów ale i udane przejście przez recesję w roku 2009. To okres gdzie w związku ze zmianą potrzeb klientów firma rozbudowała produkty o assessmenty indywidualne i grupowe, outplacementy, audyty, market mapping, doradztwo biznesowe dla firm polskich i miedzynarodowych, coaching itp.

Obecny skład konsultantów NAJ International to zespół budowany przez ostatnie lata z osób z wieloletnią praktyką w rekrutacji i projektach doradczych.

W związku z globalizacją potrzeb rekrutacyjnych naszych klientów, ekspansją rozwoju polskich spółek poza granice Polski oraz rozlicznymi pytaniami na temat możności współpracy z NAJ International poza Polską, jesienią 2014 firma dołączyła do globalnej renomowanej federacji niezależnych agencji rekrutacyjnych International Executive Search Federation (IESF) www.iesf.com. Dzięki członkostwu w IESF nasi klienci i kandydaci zyskali możliwość współpracy z firmą na wszystkich kontynentach.