482

NAJ International jest oficjalnie zarejestrowana jako Agencja Doradztwa Personalnego w Polsce pod numerem 482, co przekłada się na pracę zgodnie z Ustawą o Agencjach Doradztwa Personalnego.