1. Rekrutacje Executive Search i Direct Search w Polsce

  Jedyna w pełni skuteczna metoda rekrutacji na wyjątkowo trudne, rzadkie lub wysoce poufne stanowiska od średniego szczebla zarządzania (w tym wykwalifikowani eksperci) po najwyższą kadrę kierowniczą (w tym zarządy).

   

   

 2. Market Mapping

  Dostarcza informacji o potencjalnych możliwościach pozyskania z rynku wartościowych kompetencji menedżerskich na kluczowe stanowiska w firmie.

   

   

 3. Assessment & Development Center

  Metoda ta umożliwia efektywne zbadanie i ocenę potencjału zawodowego osób obecnie zatrudnionych w firmie, jak również wskazuje obszary indywidualnego rozwoju pracowników lub grup pracowniczych.

   

   

 4. Executive Outplacement

  Usługa dedykowana firmom, które chcą pomóc swoim pracownikom podlegającym zwolnieniom z pracy, w zdefiniowaniu ich ścieżki dalszej kariery zawodowej, rozwoju umiejętności osobistych i managerskich, sposobu poszukiwania nowego ambitnego wyzwania na rynku pracy.

   

 5. Artykuły

  October, 2015

  For what particularly Recruiters pay attention?

   Karolina Bulejak

  Senior Search Consultant

 6. Coaching indywidualny i zespołów

  To skuteczna metoda podniesienia efektywności działań/komunikacji w zespole oraz wsparcia managerów w rozwoju zawodowym (np. sytuacja awansu), w pracy nad przełamywaniem ograniczeń (np. delegowanie obowiązków, zarządzanie czasem, trudny podwładny)

   

   

 7. Samurai Game® Workshop

  Czym jest Samurai Game Workshop? Jest unikalną, rzucającą wyzwanie symulacją z obszaru budowania zespołu i przywództwa. Warsztaty skierowane są do osób, które są zainteresowane rozwojem własnym jak i organizacji, w których pracują a w szczególności wszystkich tych, którzy, na co dzień zajmują się wdrażaniem zmian.