1. Rekrutacje Executive Search i Direct Search w Polsce

  Jedyna w pełni skuteczna metoda rekrutacji na wyjątkowo trudne, rzadkie lub wysoce poufne stanowiska od średniego szczebla zarządzania (w tym wykwalifikowani eksperci) po najwyższą kadrę kierowniczą (w tym zarządy).

   

   

 2. Aktualności

  Z przyjemnością informujemy, że IESF należy do 25 największych sieci firm Executive Serach na świecie 25 według amerykańskiego Hunt Scanlon 2017. Zobacz zestawienie.

 3. Market Mapping

  Dostarcza informacji o potencjalnych możliwościach pozyskania z rynku wartościowych kompetencji menedżerskich na kluczowe stanowiska w firmie.

   

   

 4. Assessment & Development Center

  Metoda ta umożliwia efektywne zbadanie i ocenę potencjału zawodowego osób obecnie zatrudnionych w firmie, jak również wskazuje obszary indywidualnego rozwoju pracowników lub grup pracowniczych.

   

   

 5. Executive Outplacement

  Usługa dedykowana firmom, które chcą pomóc swoim pracownikom podlegającym zwolnieniom z pracy, w zdefiniowaniu ich ścieżki dalszej kariery zawodowej, rozwoju umiejętności osobistych i managerskich, sposobu poszukiwania nowego ambitnego wyzwania na rynku pracy.

   

 6. Coaching indywidualny i zespołów

  To skuteczna metoda podniesienia efektywności działań/komunikacji w zespole oraz wsparcia managerów w rozwoju zawodowym (np. sytuacja awansu), w pracy nad przełamywaniem ograniczeń (np. delegowanie obowiązków, zarządzanie czasem, trudny podwładny)

   

   

 7. Samurai Game® Workshop

  Czym jest Samurai Game Workshop? Jest unikalną, rzucającą wyzwanie symulacją z obszaru budowania zespołu i przywództwa. Warsztaty skierowane są do osób, które są zainteresowane rozwojem własnym jak i organizacji, w których pracują a w szczególności wszystkich tych, którzy, na co dzień zajmują się wdrażaniem zmian.